Vrijmarkt

Reglement kindervrijmarkt 

DEELNAME IS GRATIS. U HOEFT ZICH NIET AAN TE MELDEN. U MOET WEL ZELF VOOR EEN KLEEDJE ZORGEN . NA AFLOOP BENT U VERPLICHT ALLE RESTANTEN MEE TE NEMEN. 

 

De vrijmarkt van de Dubbeldamse Oranje Vereniging heeft een gemoedelijk karakter waarbij spulletjes gekocht en verkocht worden vooral voor het plezier en omdat weggooien "zonde" gevonden wordt.

 

Dit jaar zal de vrijmarkt groter zijn dan andere jaren. Opdat het gemoedelijke karakter niet verloren gaat en de achterliggende gedachte van een vrijmarkt voor kinderen gehandhaafd blijft, vragen wij u daarom onderstaande regels in acht te nemen.

 

 

 • De vrijmarkt is geopend van 12.00 tot 18.00 uur en uitsluitend bedoeld voor de verkoop van gebruikte goederen door particulieren, met name kinderen.
 • Uw auto dient buiten het terrein van de vrijmarkt worden geparkeerd. U kunt niet met uw auto bij gebied van de vrijmarkt te komen. U dient een stuk over een grasveld te lopen.
 • Het is verboden om binnen het gebied van de vrijmarkt tafels, opstallen of andere bouwwerken op te richten of te plaatsen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Dubbeldamse Oranje Vereniging.
 • Het is niet toegestaan spijkers/pennen o.i.d. in de grond te slaan.
 • Het is ten strengste verboden na afloop van de vrijmarkt verkoopwaar, dozen, afval etc. achter te laten op de vrijmarkt.
 • Niet verkochte goederen dient door uzelf te worden afgevoerd en de verkoopplaats moet schoon worden achtergelaten.
 • Kentekens worden genoteerd en schade wordt verhaald.
 • Gebruik van geluidsinstallaties of versterkte muziek is niet toegestaan.
 • Commerciële kramen zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Dubbeldamse Oranje Vereniging. Van een commerciële kraam is altijd sprake als er nieuwe goederen/ artikelen, etenswaren en of drinkwaren verkocht wordt.
 • De Dubbeldamse Oranje Vereniging behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden mensen te weigeren.
 • Als tijdens controle blijkt dat er dat er toch sprake is van een commerciële kraam zonder toestemming van de Dubbeldamse Oranje Vereniging dan is ter plaatse een bedrag verschuldigd van 50 euro. Ook dan behoudt de Dubbeldamse Oranje Vereniging zich het recht voor mensen te weigeren.
 • De Voedsel en Waren Autoriteit controleert streng op de naleving van de wettelijke regels voor voedselvoorbereiding.
 • Het is niet toegestaan drugs, wapens, erotische artikelen, alcoholische dranken, levende dieren tijdens de vrijmarkt te verkopen.
 • Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer op te volgen.
 • Het deelnemen aan de Vrijmarkt geschiedt geheel op eigen risico.
 • Vol is vol.
 • De Dubbeldamse Oranje Vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwaliteit en verkooptransacties op de vrijmarkt.

Dit alles klinkt streng maar is juist bedoeld zodat wij gezamenlijk er een geweldige vrijmarkt van kunnen maken.

 

Wij wensen u veel plezier en een goede verkoop toe!

Inloggen
oranjeverenigingdubbeldam.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!